สมัครสมาชิกใหม่ประกาศข่าวเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการครั้งที่ 10
ลำดับที่
 
วัน เดือน ปี
 จำนวนข่าวประกาศในระบบทั้งหมด 0 รายการ 0 หน้า
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560
วันแรกของการเปิดรับผลงานวิจัย
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560
วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Submission of  Full paper)
วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2560
แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Notification of Acceptance)
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560
ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Submission of Final Manuscript)

* หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน ได้จากเมนู "การลงทะเบียน"
ชื่อบทความที่เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 10
หมายเลข
ชื่อบทความวิจัย
 
มีจำนวนบทความมีทั้งหมด 0 รายการ 0 หน้า
 

 

 

 

 

จำนวนผู้ชมเข้าชม : 8958

 

 

 


  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.