สมัครสมาชิกใหม่ประกาศข่าวเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการครั้งที่ 9
ลำดับที่
 
วัน เดือน ปี
 จำนวนข่าวประกาศในระบบทั้งหมด 0 รายการ 0 หน้า
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559
วันแรกของการเปิดรับผลงานวิจัย
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2559
วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Submission of  Full paper)
วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559
แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Notification of Acceptance)
วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน  2559
ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Submission of Final Manuscript)

* หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน ได้จากเมนู "การลงทะเบียน"
ชื่อบทความที่เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 9
หมายเลข
ชื่อบทความวิจัย
 
มีจำนวนบทความมีทั้งหมด 0 รายการ 0 หน้า
 

 

 

 

 

จำนวนผู้ชมเข้าชม : 8594

 

 

 


  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.